11.05 - 3.06: Celbeton Dendermonde - postkaartenpublicatie & tentoonstelling Kaïn Walgrave (Cc Belgica)

Schermafbeelding 2023 05 03 om 10 49 36

Kaïn Walgrave neemt deel aan Celbeton Dendermonde (19571975) — Vrijplaats voor kunst en kri­tiek’, een pro­ject in en rond Dendermonde met als gemeen­schap­pe­lijk uit­gangs­punt de kunst­kring Celbeton. Op 11 mei, tij­dens de ope­ning van het pro­ject, wordt zijn post­kaar­ten­pu­bli­ca­tie voor het eerst gepre­sen­teerd en op 2 en 3 juni opent een nieu­we weg­geef­pre­sen­ta­tie. Beide acti­vi­tei­ten zijn een onder­deel van Kaïn’s lang­lo­pen­de pro­ject: Hallo, ik zoek een nor­ma­le salon­ta­fel voor een vrouw .” 

Celbeton Dendermonde (19571975) — Vrijplaats voor kunst en kritiek


Celbeton was de naam van een kunst­kring die tus­sen 1957 en 1975 actief was in Dendermonde. Vanuit volks­ca­fé t Zaaltje Kunstkring Celbeton orga­ni­seer­den pro­mi­nen­te kun­ste­naars en auteurs (Hugo Claus en Luc Peire, Louis Paul Boon en Roger Raveel, Simon Vinkenoog en Raoul De Keyser) een pro­gram­ma te mid­den van arbei­ders en boe­ren die hun avond­pint komen drin­ken. De geschie­de­nis van deze toch wel unie­ke kunst­kring wordt uit de doe­ken gedaan in de retro­spec­tie­ve ten­toon­stel­ling: Celbeton Dendermonde (19571975) — Vrijplaats voor kunst en kri­tiek. Aansluitend biedt Omgeving Celbeton een heden­daags pro­gram­ma van muziek, lite­ra­tuur en beel­den­de kunst. 


Meer info