30CC-residentie 2016 – Deadline 04.12.2015

OPEN CALL 30 CC residentie
DEADLINE: 4 decem­ber 2015 Cas-co vzw beschikt over een podi­um­kun­ste­nate­lier van 180 m² en is uit­ge­rust met licht-en geluids­in­stal­la­tie. De ruim­te kan gebruikt wor­den als repe­ti­tie en/​of cre­a­tie­ruim­te. Informatie over de ruim­te vindt je hier. Het cul­tuur­cen­trum van Leuven 30 CC beheert als part­ner van Cas-co deze ruim­te. Je bent op zoek naar een repe­ti­tie­ruim­te? Makers die in het kader van een aan­vraag in aan­mer­king komen voor het gebruik van het podi­um­kun­ste­nate­lier: — jon­ge makers, indi­vi­du­eel of als gezel­schap. — the­a­ter­ma­kers die pas afstu­deer­den aan een pro­fes­si­o­ne­le oplei­ding of als jon­ge maker reeds pro­ject­sub­si­die bij de Vlaamse over­heid ont­vin­gen. Makers die reeds onder de vleu­gels van pro­fes­si­o­ne­le gezel­schap­pen werk­te (ook als sta­ge). Alle infor­ma­tie over de ruim­te vind je hier Alle infor­ma­tie over de aan­vraag vind je hier Voor vra­gen, bezoek of meer infor­ma­tie: 30cc@​leuven.​be