Nieuwe vlaggenmast voor Leuven

MDC 019 Leuven 01 004b LR

Op zater­dag 25 febru­a­ri lan­ceer­den Off the Grid, het pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, en 019 hun nieu­we, geza­men­lij­ke pro­ject: een vlag­gen­mast voor de speel­plaats van Brede School Stroom. Met deze mast van 20 meter ont­staat een per­ma­nen­te ten­toon­stel­lings­ruim­te: elk jaar wor­den vier vlag­gen van onge­veer 54m² ont­wor­pen door kun­ste­naars die ver­bon­den zijn met de Leuvense sce­ne of Cas-com­­mu­­ni­­ty. Het pro­ject gaat in dia­loog met de snel ver­an­de­ren­de omge­ving van de Vaartkom met al zijn indu­stri­eel erf­goed en nieuwbouwprojecten.

Whats App Image 2023 02 28 at 08 21 03


De eer­ste vlag werd ont­wor­pen door Every Island, een col­lec­tief dat enke­le maan­den bij ons ver­bleef en werk­te aan the­ma’s als zorg en onder­houd. Later dit jaar zul­len Chantal van Rijt, Lisa Ijeoma & Denicolai&Provoost in dia­loog gaan met de snel ver­an­de­ren­de sky­li­ne van de Vaartkom. 

Herbekijk de inwijding 

Dit pro­ject kwam tot stand met steun van de Vlaamse over­heid en de Stad Leuven.