Studio Vaartstraat 2016 – Deadline 16.04.15

OPEN CALL 2015 voor kunstenaars ateliersstudios deadline 16 04 15

Vijf ate­lier­ruim­tes voor beel­den­de kun­ste­naars zijn instap­klaar en kun­nen in gebruik geno­men wor­den van­af mei 2015.

Een aan­tal kun­ste­naars zijn reeds aan het werk. Er zijn nog vijf ate­liers beschik­baar, die vari­ë­ren tus­sen de 20 en 55 m². Er is licht, elek­tri­ci­teit, inter­net en ver­war­ming aan­we­zig in de indi­vi­du­e­le ruim­tes en water, sani­tair en dou­ches als gemeen­schap­pe­lij­ke voor­zie­nin­gen. Informatie over de soor­ten ate­liers vind je hier. OPEN CALL