The Art Society bij Cas-co

The Art Society bij Cas co
Op 21 febru­a­ri orga­ni­seer­de Cas-co samen met The Art Society een ont­moe­ting tus­sen de resi­de­ren­de kun­ste­naars van Cas-co en heden­daag­se kunst­ver­za­me­laars. The Art Society is een unie­ke ver­e­ni­ging voor heden­daag­se kunst­ken­ners en ‑ver­za­me­laars, een uit­wis­se­lings­plat­form voor ont­moe­tin­gen en dis­cus­sies. The Art Society is een part­ner­ship van ING Private Banking, Sotheby’s, Hiscox en PwC