07—09.09.2018
Club Efemeer @ Horst

CLUB27

Club Efemeer ont­wik­kelt aty­pi­sche licht­in­stal­la­ties en sce­no­gra­fie­ën, waar­bij licht- en rook­sculp­tu­ren gecre­ëerd wor­den als auto­no­me cre­a­ties die ont­staan uit een dia­loog met ruim­tes uit de podi­um- en beel­den­de kun­sten, clubs, fes­ti­vals of de publie­ke omgeving.

Club Efemeer is de samen­wer­king tus­sen Cas-co resi­den­ten Maarten Vanermen and Arnaud De Wolf met de steun van Cas-co.

HORST Arts & Music

07 – 09.09.18

Arts Programma, gecu­reerd door Gijs-Van Vaerenbergh, samen met werk van Atelier Bow Bow, Caroline Coolen, Children of the Light, Erki De Vries & Pieter Huybrechts, Katja Mater, Leon Vranken & Sheila Hicks

Documentatie over de instal­la­tie van Club Efemeer voor de launch van de Maak-en Leerplek; inter­view Maarten Vanermen, film van Daniel Vanermen

http://​club​e​fe​meer​.com