Club Efemeer


Studio Vaartstraat
Periode: 01.05.2017—…

Maarten Vanermen (°1986) woont in Schaarbeek en werkt in Leuven. Hij behaal­de zijn mas­ter beel­den­de kun­sten aan LUCA Brussel en volg­de daar­na het post­gra­du­aat pro­gram­ma Transmedia in Brussel.

Arnaud De Wolf (°1981) woont en werkt in Brussel en Leuven. Hij stu­deer­de foto­gra­fie aan Sint-Lukas Brussel en media­kunst aan de Bauhaus-Universität Weimar.


Website
Unholylight (Un)holy light, 2019 in collaboration with Up High Collective Sint-Michielskerk, Leuven Uithetdonker Uit het donker, 2020 De Warande, Turnhout × De Hoge Rielen, Kasterlee. Foto © Sepp Van Dun Maakleerplek MaakLeerPlek, 2018 &and festival, Leuven Howgreatitis min How great it is to meet again after such a time, 2021 in collaboration with Bétina Abi Habib Stelplaats, Leuven Schouwburg min 150 jaar schouwburg, 2017 in collaboration with Onkruid Stadsschouwburg, Leuven

Studio View

MDC CASCO 01 030 LR Studio View Club Efemeer © Michiel De Cleene

Club Efemeer

Club Efemeer ont­stond in 2017 als een samen­wer­king tus­sen beel­dend kun­ste­naars Maarten Vanermen en Arnaud De Wolf tij­dens hun resi­den­tie in Cas-co in Leuven. Ze creëerden een tij­de­lij­ke club voor het afsluit­feest van de open studio’s. Deze instal­la­tie, die enkel bestond uit licht, door­brak zowel sce­no­gra­fisch als esthe­tisch alle con­ven­ties. Sindsdien creëren ze scenografieën voor en geïnspireerd door de nacht en nadien ook auto­no­me installaties.

Naast hun indi­vi­du­e­le en col­lec­tie­ve prak­tijk is Maarten cura­tor beel­den­de kun­sten bij Pilar, Huis voor Kunst & Wetenschap, van de Vrije Universiteit Brussel en voert Arnaud een onder­zoek naar de sce­no­gra­fi­sche en dra­ma­tur­gi­sche aspec­ten van clubcultuur.