01.06.2018, 00:00—00:00
Club Efemeer @ STUK feest

Stuk club efemeer

Club Efemeer ont­wik­kelt aty­pi­sche licht­in­stal­la­ties en sce­no­gra­fie­ën, waar­bij licht- en rook­sculp­tu­ren gecre­ëerd wor­den als auto­no­me cre­a­ties die ont­staan uit een dia­loog met ruim­tes uit de podi­um- en beel­den­de kun­sten, clubs, fes­ti­vals of de publie­ke omgeving.

Club Efemeer is de samen­wer­king tus­sen Cas-co resi­den­ten Maarten Vanermen and Arnaud De Wolf met de steun van Cas-co.