09—25.01.2020
INTERVAL #2: JONGE KUNSTENAARS 2019

Jonge Kunstenaars 2019 LUCA

Met Jonge Kunstenaars 2019 pre­sen­teert LUCA School of Arts een selec­tie van afge­stu­deer­den van het aca­de­mie­jaar 2018 – 19 van de cam­pus­sen Sint-Lucas in Gent, Sint-Lukas in Brussel, Narafi in Vorst en C‑mine in Genk.

Bloe Van Eeckhout, Thuy Lê Thi Thu, Sofie Dhondt, Johanna Baschke, Niloofar Vafamanesh en Sarah Lauwers.

Deze alum­ni toon­den hun wer­ken eerst in de Sint-Lukasgalerie Brussel, stre­ken nadien neer in de LUCA cam­pus Sint-Lucas Gent, en slui­ten nu af in Cas-co. Deze ten­toon­stel­ling is laat­ste in deze serie en wordt gepre­sen­teerd in de nieu­we pre­sen­ta­tie­ruim­te Off the, grid in Cas-co.

OPENING: 9.01.20, 17 – 20u met per­for­man­ce van Thuy Lê Thi Thu om 18u

OPEN: 10.01 – 25.01.20, woe-zat: 14 – 17u