16—18.10.2018
Manuel Penteado – SYZYGY

N1 Manuel Penteado SYZYGY

In 2017 ken­den zowel de Commissie Actuele kunst KU Leuven als Cas-co hun jaar­lijk­se LUCA Award toe aan Manuel Penteado. Tijdens zijn dub­be­le resi­den­tie in het BAC Atelier KU Leuven en Cas-co ont­wik­kel­de Penteado nieuw beel­dend werk dat hij nu pre­sen­teert in de twee­le­di­ge expo Syzygy. Het werk van Penteado ver­trekt van­uit uni­ver­se­le natuur­kun­di­ge con­cep­ten zoals entro­pie, bewe­ging, (on)omkeerbaarheid, ein­dig­heid en oneindigheid.

Syzygy is een feno­meen, uit o.a. de astro­no­mie of psy­cho­lo­gie, dat een ruim­te­lij­ke uit­lij­ning van ele­men­ten of een ver­bin­te­nis van tegen­po­len suggereert.

VERNISSAGE: 16.OKT.18

19u30, Cas-co

WERK- EN RESIDENTIEPERIODE: 01.04.1815.10.18

TENTOONSTELLINGSPERIODE: 16.1021.10.18

18.OKT.18, 19u, Cas-co

in gesprek met Sammy Ben Yakoub

(onder­deel van pro­gram­ma Let’s Talk Leuven

LOCATIES:

Cas-co

Vaartstraat 94

3000 Leuven

dins­dag-zon­dag: 12u-20u

Universiteitsbibliotheek KULeuven

Ladeuzeplein

Maandag-don­der­dag 09:00 – 20:00

Vrijdag 09:00 – 19:00

Zaterdag-zon­dag 09:00 – 17:00

PARTNERS:

Cas-co

http://​cas​-co​.be

info@​cas-​co.​be

BAC Atelier KU Leuven

http://kuleuven.becultuur/bacatelier