18.11—18.12.2021
Our Startling Universe

Campagnebeeld Exporuimte Tweebronnen jpg

Our Startling Universe

Cas-co, MIJNLEUVEN, Expo Leuven selec­te­ren en bege­leid­den zes star­ten­de kun­ste­naars bij het rea­li­se­ren van de pre­sen­ta­tie Our Startling Universe”. Tijdens ver­schil­len­de par­ti­ci­pa­tie­ve denk- en werk­ses­sies gin­gen de kun­ste­naars met elkaar en ande­re pro­fes­si­o­nals in dia­loog en wor­den ze onder­steund bij het rea­li­se­ren van hun idee­ën. De kun­ste­naars gaan aan de slag met bestaand werk of krij­gen de kans om een nieuw werk, beel­dend of per­for­ma­tief, te creëren. 

Met werk van: Andrei Haesen, Jan Van Eijgen, Justine Lambrechts, Mateo Ancis, Myrte Doom en Tosca Gasparini.


KNAL! Fringe

Deze instal­la­tie maakt deel uit van KNAL! Fringe. Fringe is een eigen­zin­nig pro­gram­ma, ver weg van de plat­ge­tre­den paden. Centraal staan jon­ge makers en het expe­ri­ment. Hoe gaan zij om met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring roept het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen op? Dat hoor en zie je in bestaand en nieuw werk van dit belof­te­vol­le artis­tie­ke talent. Verruim je blik en laat je ver­ras­sen tij­dens een expo-par­cours en audio­vi­su­e­le per­for­man­ces. Verschillende Leuvense orga­ni­sa­ties slaan hier­voor de han­den in elkaar.


Fringe Expo Parcours

Our Startling Universe maakt deel uit van het FRINGE expo-par­cours. Op maar liefst vijf plaat­sen in de stad ben je een maand lang wel­kom om het werk en ver­haal van belof­te­vol­le jon­ge makers te komen bewon­de­ren. Je krijgt er een beeld van hoe jong artis­tiek talent omgaat met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen oproep.

  • Exporuimte Tweebronnen — Our Startling Universe
  • BAC ART LAB — Expo Collapse en Expo Thuy Lê Thi Thu
  • OPEK/​De Garage - Curating the Young (13.12 — 19.12)
  • maak­leer­plek — Installatie door Koen Kloosterhuis (Cas-co)
  • Batiment A - Out of Orbit (Werktank)
Campagnebeeld Exporuimte Tweebronnen jpg