20—22.11.2015
Performance: Benjamin Seror (FR/BE) – The Marsyas Hour

BENJAMIN SEROR

Benjamin Seror bereidt momen­teel zijn per­for­man­ce The Marsyas Hour voor bij Cas-co in het kader van Playground.

Nu don­der­dag gaat het Kunstenfestival Playground in Leuven van start. Voor de negen­de keer op rij brengt het fes­ti­val een diver­si­teit aan voor­stel­lin­gen en toont ze het expe­ri­ment in het boei­en­de veld tus­sen podi­um en beel­den­de kunst. Benjamin Seror brengt mee­sle­pen­de ver­ha­len en emo­ti­o­ne­le lied­jes waar­in hij aan de slag gaat met taal en impro­vi­sa­tie. In deze per­for­man­ce zweeft de mytho­lo­gi­sche figuur Marsyas tus­sen leven en dood nadat hij een muzi­ka­le wed­strijd tegen de god Apollo ver­loor. Hij moet nu een mys­te­ri­eu­ze vij­and over­win­nen met zijn ver­beel­ding, navi­ge­rend tus­sen rea­li­teit en fictie.

De per­for­man­ce The Marsyas Hour van Benjamin Seror zal te zien zijn in M – Museum Leuven op Vr 20.11 en Za 21.11 om 17:30 en op Zo 22.11 om 12:30

Het vol­le­di­ge pro­gram­ma in M en STUK bevat werk van Adva Zakai, Benjamin Seror, Cally Spooner, DD Dorvillier, field­works, Guy de Cointet, Hugues Decointet, Ieva Misevičiūtė, Jean-Pascal Flavien, Jimmy Robert, Julian Weber, Julien Prévieux, Kristof Van Gestel, Maria Hassabi en Sonja Jokiniemi.

Playground is een samen­wer­king tus­sen STUK en M – Museum Leuven.

Het vol­le­di­ge pro­gram­ma vind je op http://​playground​fes​ti​val​.be