Steven Baelen:
SOLO #3Periode: 20.09—20.10.2017

Steven Baelen (°1981, Roeselare) woont en werkt in Gent. Hij maakt dicht­ge­vul­de teke­nin­gen (zelf spreekt hij van noti­ties’) van zijn direc­te omge­ving, waar­in hij alles wat hij ziet, aftast en noteert. Op het eer­ste gezicht lij­ken de teke­nin­gen van Baelen waar­heids­ge­trouw. Maar hij slaagt erin bij de toe­schou­wer zowel een visu­e­le illu­sie als een vorm van rea­li­teit op te roepen.


Website
Partnership(s): UFO
Maria Kapel 17 Maria Kapel 15 Maria Kapel 14 Maria Kapel 11

Steven Baelen:
SOLO #3

Steven Baelen teken­de 4 weken lang met houts­kool­k­rijt op de muren van de voor­ma­li­ge Mariakapel in Machelen-aan-de-Leie. Geïnspireerd door een vroeg werk van Raveel (Tafeltje met cac­tus, 1951) nam de kun­ste­naar een serie klei­ne teke­nin­gen van zijn direc­te omge­ving mee naar Machelen. Elementen uit deze teke­nin­gen ver­werk­te hij tot een orga­nisch groei­en­de muurtekening.

Gelijktijdig opent in het Roger Raveelmuseum een pre­sen­ta­tie van de drie kun­ste­naars van SOLO zomer­rei­siden­tie 2017. Steven Baelen toont er de serie teke­nin­gen die de basis vorm­den voor zijn muur­te­ke­ning in de kapel; Wannes Goetschalckx toont een trai­ler van de film over het Leiewater dat hij terug­bracht naar de bron van de rivier in Lisbourg en D.D. Trans keert terug met enke­le ingre­pen die hij ont­wik­kel­de gedu­ren­de zijn residentie.

De pre­sen­ta­tie van SOLO 2017 loopt paral­lel aan de nieu­we ten­toon­stel­ling van het Raveelmuseum, Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1997 – 2017, die opent op zon­dag 22 oktober.

Activiteiten