THERE THERE Company


30CC-Residentie
Periode: 20.08—23.09.2018
THERE THERE Company is een makers­duo. Hanna Mampuys en Toon Van Gramberen wer­ken sinds 2010 samen als part­nera­cro­ba­ten en cir­cus­ma­kers. Hun werk is een actief zoe­ken om de wereld om hen heen bete­ke­nis te geven. Hun fysie­ke taal is sterk beïn­vloed door hun cir­cus­prak­tijk, hand-op-han­da­cro­ba­tie, waar­bij samen­wer­ken­de lij­ven het uit­gangs­punt vor­men. In hun voor­stel­lin­gen staat de per­for­mer in al zijn kwets­baar­heid en onvol­maakt­heid cen­traal. De focus ligt op inhoud, eer­der dan op trucs. Subtiel en met bei­de voe­ten op de grond. Circus gestript van alle vooronderstellingen.

Website
Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
THERE THERE COMPANY 2018 THERE THERE COMPANY 2018 2

THERE THERE Company