Tim Evers


Off the Grid
Periode: 21.09—08.12.2021
Tim Evers (°1998) woont en werkt als foto­graaf in Brussel. Hij groei­de op in een klein dorp­je genaamd Willebringen, tot­dat hij op zijn acht­tien­de besloot naar de stad te ver­hui­zen. Tim heeft in meer­de­re groeps­ten­toon­stel­lin­gen in heel België geëxposeerd.

Website
DSCF0473 DSCF0136

Tim Evers

Tim Evers maakt dage­lijks foto’s maar gelooft dat deze beel­den pas bete­ke­nis heb­ben nadat ze in een con­text zijn geplaatst. Door de beel­den te com­bi­ne­ren en er tekst aan toe te voe­gen, maakt hij een uit­ver­gro­ting van de auto­bi­o­gra­fi­sche ele­men­ten en is hij tege­lij­ker­tijd in staat de ver­beel­ding van de kij­ker te activeren.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.