Club Efemeer – Stel Tentoon #4

Club efemeer stel tentoon

INFORMATIE

VR 16 — ZO 25/04/21

10:00 — 22:00 > GRATIS

Ruimte voor (jon­ge) kunstenaars

Stel Tentoon > Kunst

De gara­ge­poor­ten van Stelplaats wor­den een blan­co can­vas voor klei­ne en gro­te kun­ste­naars. Hiermee blik­ken we nos­tal­gisch terug naar de bele­ving die er voor de pan­de­mie raas­de door­heen Stelplaats. De gara­ge­poor­ten zijn op die manier een reflec­tie van de jon­ge­ren hun leef­we­reld vandaag.

CLUB EFEMEER

Club Efemeer cre­ëert aty­pi­sche in licht­in­stal­la­ties en sce­no­gra­fie. Autonome en inter­ac­tie­ve cre­a­ties in dia­loog met muziek, podi­um- & beel­den­de kunst en open­ba­re ruim­te. Club Efemeer is een samen­wer­king tus­sen beel­dend kun­ste­naars Maarten Vanermen en Arnaud De Wolf.

Gelieve de coro­na maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en te res­pec­te­ren. Het dra­gen van een mond­mas­ker is verplicht.

Club efemeer stel tentoon 3 Vijfvoortwaalf
Club efemeer stel tentoon 4 Vijfvoortwaalf
Club efemeer stel tentoon Vijfvoortwaalf