Darwin T. Cabrera – Between Two Currents

DARWIN T CABRERA

Tijdens zijn N+1 resi­den­tie in Cas-co ont­wik­kel­de Darwin T. Cabrera de reeks Between Two Currents”. Vluchtige inter­ac­ties, inter­rup­ties, inti­mi­teit, maar ook momen­ten van zelf­re­flec­tie, ver­heft hij tot por­tret­ten op de grens tus­sen foto en video.

Interview: Sammy Ben Yakoub

Video: Pieter Schrevens

Meer info: https://​bit​.ly/​3​q​FqfMq