27.04.2022, 14:00—17:00
Faire verloning in de beeldende kunsten

1 APPARATUS 22 ART IS WORK 152

Wat is fair in de beel­den­de kunst? Op woens­dag 27 april orga­ni­seert Kunstenpunt een inter­ac­tie­ve work­shop over juis­te ver­lo­ning en eer­lij­ke prak­tij­ken in Leuven, in Cas-co. We tes­ten in klei­ne groe­pen de ver­goe­dings­cal­cu­la­tor, en gaan ver­vol­gens met elkaar in gesprek over fic­tie­ve cases; waar­om is iets unfair, en hoe zou het fair kun­nen zijn? 

Dit eve­ne­ment is onder­deel van een serie van 6 inter­ac­tie­ve work­shops over juis­te ver­lo­ning en eer­lij­ke prak­tij­ken in de beel­den­de kunst ver­spreid over Vlaanderen. Een over­zicht van alle werk­ses­sies vind je hier.


Programma

14:00 – Korte toe­lich­ting bij de Richtlijn juis­te ver­lo­ning beel­den­de kun­sten en de ver­goe­dings­cal­cu­la­tor en Q&A

14:30 – Testen van de ver­goe­dings­cal­cu­la­tor en bespre­ken van fic­tie­ve cases in klei­ne groepen

17:00 – Einde