12.05.2023, 12:30—14:00
Johan Gustavsson

FK Johan portrait 1 copy

©Fredrik Klanberg

Op 12 mei ont­vangt Cas-co Johan Gustavsson voor een lunch talk en stu­dio visits. Tijdens de talk (12u30 — 14u00) ver­telt Gustavsson o.a. over zijn prak­tijk en de (toe­kom­sti­ge) wer­king van 1646 in Den Haag. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.

Johan Gustavsson (Stockholm 1978) is cura­tor en docent in Den Haag. Gustavsson is mededirecteur/​curator bij 1646 (www​.1646​.nl), docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, mede­op­rich­ter van (www​.alter​na​ti​ve​art​gui​de​.com) en The Hague Contemporary en hoofd van het bestuur van (www​.page​-not​-found​.nl).
Gustavsson is cura­tor van de groot­scha­li­ge ten­toon­stel­lin­gen Prospects voor het Mondriaan Fonds van 2020 – 2023 in de Van Nellefabriek in Rotterdam en in samen­wer­king met Art Rotterdam. Gustavsson heeft ver­der gewerkt als Cultureel Ambassadeur voor de stad Den Haag en heeft ver­schil­len­de inter­na­ti­o­na­le ten­toon­stel­lin­gen samengesteld.