18.11.2021, 18:00—22:00
Opening KNAL! Fringe

Campagnebeeld mlp jpg

Op 18 novem­ber opent Fringe met een KNAL

Fringe is hét onder­deel van het stads­fes­ti­val KNAL! waar jon­ge makers en het expe­ri­ment cen­traal staan. Hoe gaan zij om met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring roept het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen op? Dat hoor en zie je in bestaand en nieuw werk van dit belof­te­vol­le artis­tie­ke talent. Verruim je blik en laat je ver­ras­sen tij­dens een expo-par­cours en audio­vi­su­e­le per­for­man­ces. Ontdek het vol­le­di­ge pro­gram­ma hier.

Op 18 novem­ber ope­nen maar liefst vier ten­toon­stel­lin­gen op ver­schil­len­de loca­ties: Collapse en Thuy Lê Thi Tu in BAC art Lab, Out of Orbitin Batiment A en Cas-co resi­dent Koen Kloosterhuis in maak­leer­plek en Our Startling Universe in Expo Leuven. Ook het straat­beeld wordt inge­palmd door het pro­ject Little Galaxy.

Volg het par­cours om geen enkel beeld of actie te missen!

25b8e7b9 b5f1 cad1 23bb 356b91b25760
Batiment A jpg
Campagnebeeld BAC 1 jpg
BU Rn jpg
Campagnebeeld mlp jpg