28.02.2023, 15:00—18:00
Schrijftafel Beurzen & Projectsubdies - Kunstenpunt

Schrijftafels Extra City c Anne van der Pot 27

Wil je een aan­vraag voor een pro­ject­sub­si­die of een beurs bin­nen het Kunstendecreet indie­nen op 15 maart 2023? Ben je op dit moment je voor­stel aan het uit­schrij­ven maar heb je nood aan een klank­bord? Of heb je vra­gen over het KIOSK-for­mat? Wil je graag even van gedach­ten wis­se­len met ande­re kun­ste­naars of exper­ten? Op ini­ti­a­tief van Kunstenpunt bren­gen we op 28 febru­a­ri in Cas-co kun­ste­naars en schrijf- en dos­sier­ex­per­ten’ samen om op zoek te gaan naar alle ant­woor­den op jouw vra­gen. Wij voor­zien een tafel, stoel, wifi, kof­fie en thee. Jij zorgt voor een dui­de­lijk plan en laptop.