Bart Geerts


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01—31.12.2016
Bart Geerts is kun­ste­naar, onder­zoe­ker en docent.

Bart Geerts BART GEERTS BART GEERTS 3 BART GEERTS 4

Bart Geerts

Sinds 1 janu­a­ri heeft Bert Geerts zijn ate­lier bij Cas-co. Hij onder­zoekt de posi­tie en de moge­lijk­he­den van de heden­daag­se schil­der­kunst met een bij­zon­de­re inte­res­se voor de ruim­te­lij­ke dimen­sie van het schil­der­kun­sti­ge (the painterly).