Collectief NOK


30CC-Residentie
Periode: 17—30.06.2019

NOK is een groep van zeven jon­ge spe­ler-makers, die samen afstu­deer­den aan LUCA Drama. Roberto Zucco is hun eer­ste col­lec­tie­ve wapen­feit. Ze zoe­ken naar een fris­se ensce­ne­ring van modern reper­toi­re en naar humor en schoon­heid in een don­ker verhaal.


Partnership(s): Eigen Kweek, 30CC
Roberto Zuccoc Felice Finies

Collectief NOK

Een auto die in een ravijn te plet­ter valt, repa­reer je niet. Een trein die ont­spoort, pro­beer je niet weer op de rails te zet­ten. Je laat het erbij en ver­geet het.”

Bernard-Marie Koltès schetst in Roberto Zucco de op- en onder­gang van een anti­held. In vijf­tien tafe­re­len – soms pijn­lijk, soms hila­risch – weet de jon­ge Zucco, ondanks zijn gru­wel­da­den, sym­pa­thie op te wek­ken bij omstaan­ders en slacht­of­fers. Omringd door per­so­na­ges die vast­zit­ten in hun onge­luk, over­troe­ven Zucco’s daden hun inhoud. Wie strui­kelt over goed of kwaad, als er ein­de­lijk iets beweegt?