Epraïm Cielen & Robbert Vervloet:
Terminator Too


30CC-Residentie
Periode: 01—31.01.2020

Eindregie: Michai Geyzen
Van en met: Ephraïm Cielen en Robbert Vervloet
Dramaturgie: Ruth Mariën
Choreografisch advies: Karolien Verlinden
Muziekdramaturgie: Adriaan Van Aken
Productieleiding: Eveline Verbist
Productie Villanella vzw
Coproductie: tg Elektra, C‑Mine en de Warande met de steun van de Vlaamse Overheid
In samen­wer­king met: Het Nieuwstedelijk, Laika, 30CC/Cas-co, Thassos foto Samuel Allemand.


Partnership(s): 30CC
Terminator

Epraïm Cielen & Robbert Vervloet:
Terminator Too

In Terminator Too dom­pe­len Robbert Vervloet en Ephraïm Cielen zich onder in de wereld van block­bus­ters. Als Jack en John maken ze hun ide­a­le film, een mon­ta­ge van het bes­te wat ze ooit zagen. Met een gebri­co­leer­de sound­track en spe­ci­al effects, kos­tuums uit corn­fla­kes­do­zen, spec­ta­cu­lai­re gevecht­scho­re­o­gra­fie­ën en film­quo­tes van vroe­ger en nu. Maar waar­om die ultie­me vlucht uit de wer­ke­lijk­heid? En waar ligt de grens tus­sen rea­li­teit en fic­tie? Terminator Too is een ode aan het spel, een inven­tie­ve ont­span­nings­po­ging van twee filmfreaks.