Fleur Khani:
De waarde van een stuk


30CC-Residentie
Periode: 22.07—01.09.2019

Fleur Khani (°1986) werkt en leeft in Brussel. Ze stu­deer­de lite­ra­tuur­we­ten­schap aan de KUL, Woordkunst aan Conservatorium Antwerpen en deed daar­na een post-mas­ter bij a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies).


Partnership(s): 30CC
FLEUR KHANI

Fleur Khani:
De waarde van een stuk

Tijdens haar PODIUM resi­den­tie in Cas-co doet Fleur Khani onder­zoek naar de waar­de van een stuk.

Wie bepaalt de waar­de van wat kun­ste­naars doen en wat de waar­de is van een voorstelling?

Fleur Khani betrekt het publiek bij de eco­no­mie van de podi­um­kun­sten: wat heb je nodig voor het maken van een voor­ste­ling? In Cas-co schrijft Khani aan de tekst voor de voor­stel­ling en doet ze onder­zoek naar de moge­lijk­heid van het oprich­ten van een Fonds om jon­ge makers te onder­steu­nen. Hoe kan zo’n Fonds wer­ken? Hoe bepaal je de waar­de van een aan­deel? Hoe moti­veer je aan­deel­hou­ders om de waar­de van de kun­sten te zien?

De waar­de van een stuk (voor­heen werk­ti­tel Vermoeden) is de twee­de solo­voor­stel­ling van Fleur Khani. Op het podi­um gebruikt ze tekst, beeld, klank en muziek.