Het Kwartier


30CC-Residentie
Periode: 01—14.02.2021
Het Kwartier is een ensem­bla­ge’: geen vast gezel­schap maar een assem­bla­ge van men­sen met wie we een lang­du­ri­ge band opbou­wen. Een ster­ke inhou­de­lij­ke basis, onder­zoek, tekst en dra­ma­tur­gie staan cen­traal. Dat wil­len we tonen in jeugd- en vol­was­se­nen­voor­stel­lin­gen én in tek­sten van aller­lei aard. We wil­len ver­ras­sen­de en rele­van­te voor­stel­lin­gen maken waar­in de inhoud zich uit in tekst én vorm. We wil­len pro­za, poë­zie, columns of the­a­ter schrij­ven, gety­peerd door een naden­ken­de lichtheid’.

Website
Partnership(s): 30CC
HET KWARTIER

Het Kwartier