Josse De Broeck & Jef Callebaut


30CC-Residentie
Periode: 13—18.09.2021
Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
242502416 2340865179418181 2385900077618461482 n Foto: Joren De Cooman 242596083 2340865132751519 9066186763076169745 n Foto: Joren De Cooman 242678037 2340865156084850 4778544480005531051 n Foto: Joren De Cooman

Josse De Broeck & Jef Callebaut

Wat is de rela­tie tus­sen mens en object? Een vraag die cen­traal stond in de resi­den­tie van Josse De Broeck en Jef Callebaut. Tijdens hun object onder­zoek lie­ten ze zich inspi­re­ren door gevon­den objec­ten en spon­ta­ne gebeur­te­nis­sen in Cas-co.