Max Last:
Stille Nacht


30CC-Residentie
Periode: 04.10—30.11.2021
Max Last ont­stond uit de grap die Steven Beersmans en Koen Monserez maak­ten als ze in de cou­lis­sen ston­den te wach­ten om op te gaan. Max Last is vriend­schap. Zoals dat met vriend­schap­pen gaat, is de vrien­den­kring onder­tus­sen uit­ge­breid. De vas­te kern van Max Last bestaat uit Laurian Callebaut, Stefanie Lambrechts (dra­ma­tur­gie), Koen Monserez, Matthias Van den Brul, Elsa Van Dijk, Jonas Van Thielen en Lies Lissens (finan­ci­ën). Een assem­bla­ge van men­sen met een pas­sie voor the­a­ter en een gro­te goes­ting om arche­ty­pi­sche ver­ha­len aan een publiek te ver­tel­len, met de wan­del­voor­stel­ling als regel­ma­tig terug­ke­ren­de vorm.

Website
Partnership(s): 30CC
MAXLAST

Max Last:
Stille Nacht

De reden dat men­sen zo graag ach­ter de gehei­men van ande­ren komen is, dat het de aan­dacht van hun eigen gehei­men afhoudt”

De fan­fa­re komt bij­een om één keer te repe­te­ren voor het jaar­lijk­se kerst­re­ci­tal, maar deze repe­ti­tie gaat al gauw anders dan gepland. François is te laat, Irma is jarig en wil trak­te­ren. Margje zou voor het eten zor­gen maar komt net uit het zie­ken­huis en de oogst is mis­lukt. Irma aast al lang op de rol van de maagd Maria, en Arno wil wel kin­de­ke Jezus spe­len. Dan duikt een effec­tie­ve Marie, de vrouw van Arno waar nie­mand het bestaan van afwist, op als een Deus Ex Machina. Ze houdt de gemeen­schap een spie­gel voor, die breekt in dui­zend stukken. 

Stille Nacht ver­telt het ver­haal over men­sen uit een klein dorp, waar ieder­een elkaar kent en alles over ieder­een denkt te weten.