Sabien Van Moorter:
Wonderkind


30CC-Residentie
Periode: 13.03—30.04.2017
Sabien Van Moorter is naast the­a­ter­do­cent ook actri­ce en the­a­ter­ma­ker. Ze stu­deer­de in 2016 af aan het KASK in Gent en volg­de daar­na nog een post-aca­de­mi­sche oplei­ding aan de toneel­aca­de­mie van Maastricht.

Partnership(s): 30CC
Screenshot 2018 05 08 15 34 37

Sabien Van Moorter:
Wonderkind

In Wonderkind gaat Sabien Van Moorter samen met vier jon­ge spe­lers op zoek naar het gevoel nooit echt ergens thuis te zijn. Nooit echt samen te zijn. Omdat de baga­ge te zwaar is en te moei­lijk uit te leg­gen. In een poging daar een ant­woord op te vin­den, bou­wen ze vast­be­ra­den aan een kleur­rijk uni­ver­sum om in te ontsnappen.