Sien Eggers, Jessa Wildemeersch & Sofie Palmers:
L'étude


30CC-Residentie
Periode: 27.02—12.03.2017
Website
Partnership(s): 30CC
30 CC residentie Sien Eggers Jessa Wildemeersch Sofie Palmers

Sien Eggers, Jessa Wildemeersch & Sofie Palmers:
L'étude

Theatermakers Sien Eggers (Eigen Kweek, De Koe, Het Gevolg), Jessa Wildemeersch (Het Nieuwstedelijk, The Actors Studio New York, De Kavijaks) en Sofie Palmers (Skagen, De Koe, De Helaasheid Der Dingen) gaan samen 2 weken in resi­den­tie in de podi­um­kun­sten­werk­plaats van 30CC in Cas-co ter voor­be­rei­ding van de try-out en de pre­mi­è­re van L’étude (nu slaat de cha­os toe) in De Leuvense Stadsschouwburg.

Drie vrou­wen ont­moe­ten elkaar en wagen zich aan een stu­die over Shakespeare. Zichzelf ver­lie­zend in de taal onder­zoe­ken ze de vrou­wen­rol­len van Shakespeare in zich­zelf. Naarmate de stu­die vor­dert ver­men­gen de levens van de 3 vrou­wen zich steeds meer met de rol­len van Lady MacBeth, de getem­de feeks, Portia en Ophelia en omgekeerd.

All the world’s a sta­ge, And all the man and woman mere­ly play­ers: They have their exits and their entran­ces, And one man in his time plays many parts.” — As You Like It, Shakespeare