27.03: Open Studio's BAC ART LAB

Casco02

Op 27 maart, van­af 16u00, orga­ni­se­ren de col­le­ga’s en buren van BAC ART LAB Open Studio’s. Onder hen: CAS-CO BAC lau­re­aat Ívar Glói Gunnarsson Breiðfjörð, onze toe­kom­sti­ge Vaartstraat-resi­dent Sarah Lauwers en com­mu­ni­ty mem­ber Georgy Chtevaev. Meer info volgt.