Lancering: Let's Talk Leuven – 17.10.18

Lets talk leuven

In het najaar van 2018 lan­ce­ren M‑Museum Leuven, STUK, SLAC en Cas-co Let’s Talk Leuven, een plat­form voor Artist Talks in Leuven met steun van de stad.

Verschillende beel­den­de kun­st­or­ga­ni­sa­ties namen samen het ini­ti­a­tief om het bestaan­de samen­wer­kings­mo­del rond artist talks tus­sen M‑Museum Leuven en SLAC uit te brei­den naar ande­re part­ners zoals STUK en Cas-co.

Let’s Talk Leuven brengt je per sei­zoen een over­zicht van artist talks op wis­se­len­de loca­ties in Leuven. Dit najaar staan Mika Taanila, Diederik Peeters, Manuel Penteado, Kristof Van Gestel en Geert Goiris op het programma.

Op 17 okto­ber start Let’s Talk Leuven met­een met 2 artist talks naar aan­lei­ding van de ope­ning van de ten­toon­stel­lin­gen van Mika Taanila en Diederik Peeters in STUK.

De opstart van Let’s Talk Leuven werd onder­steund door depar­te­ment cul­tuur stad Leuven en vorm­ge­ge­ven en gedra­gen door de ver­schil­len­de part­ners in samenwerking.