12—14.03.2020
Open Studio's 2020 – Geannuleerd

Open Studios Leuven 2020

Open Studio’s Leuven viert haar der­de edi­tie en heeft er ook een der­de part­ner bij. Op 12&14 maart ope­nen de kun­ste­naars in Cas-co, Batiment A en BAC ART LAB KU Leuven de deu­ren van hun studio’s voor het publiek. De drie ruim­tes in het cen­trum van de stad, elk met een eigen iden­ti­teit, hui­zen en onder­steu­nen de ont­wik­ke­ling van heel diver­se heden­daag­se artis­tie­ke prak­tij­ken. Want kunst vraagt niet alleen ruim­te om zich te tonen, maar ook om te groei­en en voor expe­ri­ment. Tijdens Open Studio’s Leuven tonen kun­ste­naars en makers met show­ca­ses, per­for­man­ces, scree­nings en work in pro­gress hoe ze mee vorm geven aan het artis­tie­ke DNA van de stad.