16.11.2023, 18:00—23:30
Opening Fringe (New Horizons - Dieric Bouts Festival)

Copy of banq4 min

(english below)

Het Fringe luik van het stads­fes­ti­val New Horizons — Dieric Bouts’ is een per­for­man­ce- en ten­toon­stel­lings­par­cours waar nieu­we stem­men met grens­ver­leg­gend werk aan zet zijn. Op ver­schil­len­de loca­ties in de stad bren­gen elf orga­ni­sa­ties uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes straf werk van onder de radar, met Dieric Bouts als gui­de from the past”. Speciaal voor de ope­ning stip­pel­den we een bege­lei­de rou­te uit langs ver­schil­len­de Fringe-loca­ties in de bin­nen­stad, te begin­nen in Cas-co / Off the Grid. Hier opent de solo­ten­toon­stel­ling Eat the Frog, Swallow the Ebb’ van Francisco Correia en wordt de per­for­man­ce Part I: the Dinner’ door Domingo Collective opge­voerd. Ontdek daar­naast de ten­toon­stel­ling van Queer Arts fes­ti­val, de instal­la­tie van Sarah Lauwers, de per­for­man­ce van Agnès Geoffray en zo veel meer. Eindigen doen we op het Playground Festival in STUK met drank­jes en muziek.


Het pro­gram­ma :


18:30 | Cas-co / Off the Grid

 • Welkom met een drankje
 • Performance — Part I: The Dinner’ Domingo Collective
 • Expo – Eat the frog, swal­low the ebb’ Francisco Correia

19:45 | BAC ART LAB 

 • Introductie door Sarah Lauwers
 • Expo – Zwaar lig­gen’ Sarah Lauwers
 • Expo – PROMPTISM: The Art of Talking with Machines’

20:45 | Expo Leuven 

 • Performance — Viva Los Dj’s
 • Expo — Queer Horizons’

22:00STUK

 • Soetezaal Performance- Fléau’ Agnès Geoffray
 • Binnenplein Performance — Part II: The Nightcap’ Domingo Collective
 • STUKcafé Receptie en DJ
The Fringe part of the city fes­ti­val New Horizons — Dieric Bouts’ is a per­for­man­ce and exhi­bi­ti­on trail fea­tu­ring new voi­ces with ground-brea­king work. Eleven orga­ni­za­ti­ons from dif­fe­rent dis­ci­pli­nes pre­sent work from under the radar at various loca­ti­ons in the city, with Dieric Bouts as gui­de from the past”. Specially for the ope­ning eve­ning, we map­ped out a rou­te along seve­r­al Fringe loca­ti­ons, star­ting in Cas-co / Off the Grid. The exhi­bi­ti­on Eat the Frog, Swallow the Ebb’ by Francisco Correia opens here and the exhi­bi­ti­on Part I: the Dinner’ by Domingo Collective is sta­ged. The tour leads from the­re to the other loca­ti­ons and ends at 10:00 PM in the STUK with the per­for­man­ce Fléau’ by Agnès Geoffray and Part II: the Nightcap’ by Domingo. Complete the atmos­p­he­re with a drink and music.


The pro­gram­me:


18:30 | Cas-co 

 • Welcome with drinks 
 • Performance — Part I: The Dinner’ Domingo Collective
 • Expo – Eat the frog, swal­low the ebb’ Francisco Correia

19:45 | BAC ART LAB

 • Introduction by Sarah Lauwers
 • Expo – Zwaar lig­gen’ Sarah Lauwers
 • Expo – PROMPTISM: The Art of Talking with Machines’

20:45 | Expo Leuven

 • Performance — Viva Los Dj’s
 • Expo — Queer Horizons’

22:00STUK

 • Soetezaal Performance- Fléau’ Agnès Geoffray
 • Binnenplein Performance — Part II: The Nightcap’ Domingo Collective
 • STUKcafé Reception and DJ