07—14.12.2019
SEASON #1: INTO LIMBO

716 C4 C32 4 D18 46 DB 957 D B622 A2 DFFA8 E 1 105 c

A PROJECT INITIATED BY ARTIST BRAM VAN BREDA. PARTICIPATING ARTISTS: ASH BOWLAND, GLENN RYSZKO, CHARLOTTE STUBY, FABRICE SOUVEREYNS, CÉDRIC URBANSKI & JAN DUERINCK

Opening

Saturday 7 decem­ber, 7pm 

Cas-co, Vaartstraat 94,

Leuven

Opening hours

12 & 13 decem­ber (3 – 7pm)

14 & 15 decem­ber (2 – 6pm)

[NL]

Wanneer je voor­bij de gren­zen van een ruim­te beweegt, wan­neer je de ran­den van een pagi­na opspant en op zoek gaat naar nieuw ter­rein voor ande­re per­spec­tie­ven, ont­staan onver­wach­te ver­bui­gin­gen in het werk en ten opzich­te van je omge­ving, vol­gens kun­ste­naar Bram Van Bredakunstenaars into lim­bo bracht. INTO LIMBO nodigt zes jon­ge kun­ste­naars uit om de gren­zen van de ruim­te te ver­ken­nen en nieuw werk te ontwikkelen.

[ENG]

When you move beyond the restric­ti­ons of a spa­ce, when you stretch the bor­ders of the sheet and look for wider fields to draw new per­spec­ti­ves on, you start to ques­ti­on your sur­roun­dings whi­le ben­ding in unex­pec­ted ways. With INTO LIMBO six emer­ging artists encoun­ter the spa­ce of Off The, Grid. The out­co­me of their enga­ge­ment and indi­vi­du­al search tou­ches on the sen­si­ti­vi­ties of a pla­ce and the pre­sen­ce of the artist.