10.09.2020, 00:00—00:00
SEASON #2: PIGE ONH OLED

JAN DUERINCK PIGE ON HOLED

A PROJECT INITIATED BY ARTIST JAN DUERINCK WITH JONAS BECKERS

Opening

thurs­day 10 sep­tem­ber 20207pm

Cas-co, Vaartstraat 94,

3000 Leuven

Open (3pm-7pm)

thurs­day — sunday

30 april — 10 may

[NL]

Ik word gevormd door beeld en taal, gede­fi­ni­eerd door twee cate­go­rie­ën van zijn, vor­men van bestaan waar­tus­sen ik beweeg, ver­beel­dend en ver­ta­lend, tus­sen een dip­tiek van poë­zie en object.

[ENG]

I am sha­ped by ima­ge and lan­gu­a­ge, defi­ned by two cate­go­ries of existence,

modes of being that I move bet­ween, by my ima­gi­na­ti­on that trans­la­tes, in bet­ween a dip­tych of poe­try and object.