22.11.2019, 00:00—00:00
Stem van Jong Kunstgeweld I

De stem van

MIJNLEUVEN faci­li­teer­de een gespreks­avond tus­sen 30 jon­ge­ren en 7 beleids­ma­kers. Rond de tafel zaten Dirk Vansina (sche­pen van jeugd), Denise Vandevoort (sche­pen van cul­tuur), Peter Bary (direc­teur van M – Leuven), Steven Vandervelden (alge­meen lei­der van STUK), Josine De Roover (coör­di­na­tor van Cas-co), Veerle van Schoelant (par­ti­ci­pa­tie­me­de­wer­ker van 30CC) en Stefanie Lambrechts (pro­ject­des­kun­di­ge cre­a­tie­ve sec­to­ren van Stad Leuven).

Lees de aan­be­ve­lin­gen hier: http://mijnleuven.benodes/destemvanjongkunstgeweld2/nl