28.06.2018, 00:00—00:00
Toonmoment: Heleen Desmet & Carli Gellings

30 CC residentie Heleen Desmet

Vlak voor de zomer ver­die­pen de jon­ge the­a­ter­ma­kers Heleen Desmet en Carli Gellings zich in twij­fel en keu­zestress. Tijdens hun resi­den­tie in Cas-co nemen ze de tijd om een fysie­ke the­a­ter­voor­stel­ling te maken rond alles wat bij die keu­zestress komt kijken.

We wor­den over­la­den met een teveel aan opties. De hele tijd voor­uit. Stilstaan is ach­ter­uit­gaan. De eni­ge plek­ken die rust geven zijn plek­ken als par­ken, bibli­o­the­ken, musea… En het zijn die laat­ste plek­ken die we uit­ge­re­kend zo prik­ke­lend vin­den omdat ook daar een veel­heid aan kunst is, maar het toch een plek is waar je niet moet kie­zen. Je kan er door slen­te­ren en alles naar je toe laten komen. Laat ons dus uit­ge­re­kend daar onze cha­os en twij­fel brengen.”

Deze inhou­de­lij­ke zoek­tocht kop­pe­len ze aan een vor­me­lijk onder­zoek naar hoe een fysie­ke voor­stel­ling via mini­ma­le ingre­pen tot haar recht kan komen in een niet-the­a­tra­le omge­ving, zoals musea of bibli­o­the­ken, plek­ken van verstilling.

RESIDENTIEPERIODE: 22.0517.07.18

TOONMOMENT: 28.06.18, 11u, Cas-co PODIUM

Heleen Desmet is pro­fes­si­o­neel the­a­ter­maak­ster en actri­ce. Ze volg­de de dra­maop­lei­ding aan LUCA School of Arts en stu­deer­de er af in 2016 met de mas­ter­proef SNEEUWLICHT. Ze werd gecoacht door Rik Elstgeest, Bo Koek, Mara Van Vlijmen van the­a­ter­groep De Warme Winkel. Haar mas­ter­proef werd gepro­gram­meerd op Theater Aan Zee 2016 te Oostende. Ze won er ook de LUCA Award Drama mee.

Heleen speel­de mee in de voor­stel­lin­gen Wild’ van fABULEUS en Duizend Dingen ach­ter Deuren’ van Max Last. Als song­wri­ter stond ze in het voor­pro­gram­ma van Jonas Winterland.

Voor deze voor­stel­ling werkt ze samen met Carli Gellings 

Collectief Verlof