18.02—12.03.2017
Wouter Huis – Cet Obsur Objet du Désir

N1 Wouter Huis Cet Obsur Objet du Desir

VERNISSAGE/DRINKS: ZATERDAG; 18 FEB19U

FINISSAGE/ARTIST TALK SAMMY BEN YAKOUB IN GESPREK MET WOUTER HUIS: ZATERDAG, 11 MAART, 15U

WERK EN RESIDENTIEPERIODE: 15 . 01 — 17 . 02 . 2017

TENTOONSTELLINGSPERIODE: 18 . 02 — 12 . 03 . 2017

don­der­dag — zater­dag: 13u — 18u en op afspraak: con­tact Cas-co

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.