Dit waren 'Druk in Leuven' en 'Atelier in Beeld 2024'

Cas co druk in leuven 2024 web res 69


De maand mei bracht naast nieu­we resi­den­ten een tot de rand gevuld publiek programma. 

Twee eve­ne­men­ten lich­ten we er uit: 

1. In het kader van het woord- en boe­ken­fes­ti­val Druk in Leuven, dat liep van 27 tot 29 april, bracht Off the Grid een drie­daags pro­gram­ma van ten­toon­stel­lin­gen, lezin­gen, optre­dens en lezin­gen, gewijd aan publis­hing’ in al zijn vor­men als artis­tie­ke prak­tijk. Curator-in-resi­den­ce Alicja Melzacka ont­wik­kel­de het pro­gram­ma Back-to-back, dat per­spec­tie­ven bood op het schrij­ven en publi­ce­ren van kun­ste­naars, ter­wijl in de aan­gren­zen­de ruim­tes pre­sen­ta­ties van col­lec­tief-in-resi­den­ce Bebe Books en artist-in-resi­den­ce Oya te zien waren. Dit pro­ject kwam tot stand in het kader van Druk In Leuven, een woord- en beeld­fes­ti­val op ver­schil­len­de loca­ties in de stad Leuven.


2. Op zon­dag 5 mei ope­nden meer dan vijf­tien resi­den­ten (vast en tij­de­lijk), in kader van Atelier in Beeld, de deu­ren van hun ate­lier. We maak­ten van de gele­gen­heid gebruik om te brun­chen in het her­in­ge­rich­te Off the Plate’ en om het nieu­we Studio Minckelers’ voor het eerst aan het publiek te tonen. Daarnaast stel­de cura­tor Maxime Moinet zijn prak­tijk en de nieu­we publi­ca­tie van Art au Centre’ voor aan de resi­den­ten. Dit eve­ne­ment kwam tot stand in het kader van Atelier in Beeld, een Vlaamsbreed ini­ti­a­tief van Kunstwerkt.


Een foto­gra­fi­sche bloem­le­zing door Jente Waerzeggers!

Casco 5 5 24 web res 114
Vaartstraat 1
Casco 5 5 24 web res 3
Casco 5 5 24 web res 8 2
Casco 5 5 24 web res 12
Casco 5 5 24 web res 38
Casco 5 5 24 web res 32
Casco 5 5 24 web res 63
Casco 5 5 24 web res 64
07 Joseph Thabang Palframan 02a
Casco 5 5 24 web res 75
Casco 5 5 24 web res 89
Casco 5 5 24 web res 95 1
Casco 5 5 24 web res 99
Casco 5 5 24 web res 118
Casco 5 5 24 web res 121
Casco 5 5 24 web res 127
Minckelers 2
8 Overview Minckelers
Casco 5 5 24 web res 125
Casco 5 5 24 web res 129
Casco 5 5 24 web res 66
1 Lore Stessel 01
2 Lore Stessel 02b
Casco 5 5 24 web res 67
Kopie van WEBSIT Ecasco 5 5 24 web res 57
Kopie van WEBSIT Ecasco 5 5 24 web res 52
Casco 5 5 24 web res 132 1
Casco 5 5 24 web res 112
4 Lieselotte Vloeberghs 03
Casco 5 5 24 web res 147
Casco 5 5 24 web res 155
Casco 5 5 24 web res 139 1
Cas co druk in leuven 2024 web res 238
Casco 5 5 24 web res 107
Cas co druk in leuven 2024 web res 97
Casco 5 5 24 web res 106
Cas co druk in leuven 2024 web res 28
Cas co druk in leuven 2024 web res 44
Cas co druk in leuven 2024 web res 69
Cas co druk in leuven 2024 web res 108
Cas co druk in leuven 2024 web res 162
Cas co druk in leuven 2024 web res 175
Cas co druk in leuven 2024 web res 200
Cas co druk in leuven 2024 web res 206
Cas co druk in leuven 2024 web res 192 1
Cas co druk in leuven 2024 web res 196
Cas co druk in leuven 2024 web res 217
Cas co druk in leuven 2024 web res 221
Cas co druk in leuven 2024 web res 261
Cas co druk in leuven 2024 web res 11 1
Cas co druk in leuven 2024 web res 224
Cas co druk in leuven 2024 web res 245
Cas co druk in leuven 2024 web res 246
Cas co druk in leuven 2024 web res 258
Cas co druk in leuven 2024 web res 260
Cas co druk in leuven 2024 web res 275
Cas co druk in leuven 2024 web res 273
Cas co druk in leuven 2024 web res 293
Cas co druk in leuven 2024 web res 298
Cas co druk in leuven 2024 web res 320