07.05.2023, 11:00—17:00
Atelier in Beeld

Whats App Image 2023 04 19 at 10 42 09

Op zon­dag 7 mei, tij­dens Atelier in Beeld, ope­nen een aan­tal resi­den­ten (vast en tij­de­lijk) de deu­ren van hun ate­lier. In maak­leer­plek (Stapelhuisstraat 13) toont Jan Van Eijgen een nieu­we set-up om met schim­mel te wer­ken in z’n ate­lier, ter­wijl AgNo3000 por­tret­ten maakt van bezoe­kers. In Cas-co kan u de ate­liers van de nieuw­ste vas­te resi­dent Joseph Thabang Palframan en van M‑resident Anna van der Ploeg bewon­de­ren. Tot slot kan u in Off the Grid, het pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, de pre­sen­ta­tie van Doris Hardeman, opge­steld in het ate­lier waar ze drie maan­den lang werk­te, bezoeken.