05.05.2024, 11:00—17:00
Atelier in Beeld

Full Size Render

Op zon­dag 5 mei, tij­dens Atelier in Beeld, ope­nen een aan­tal resi­den­ten (vast en tij­de­lijk) de deu­ren van hun ate­lier. We star­ten in de voor­mid­dag met een fees­te­lij­ke brunch en een gelei­de tour van onze nieuw­ste loca­tie: Studio Minckelers. Om 15u00 in de namid­dag is er een talk door Maxime Moinet (Art au Centre).

www​.ate​lier​in​beeld​.be