05.05.2024, 11:00—17:00
Atelier in Beeld

1 Lore Stessel 01

NED


Op zon­dag 5 mei, tij­dens Atelier in Beeld, ope­nen een groot aan­tal resi­den­ten (vast en tij­de­lijk) de deu­ren van hun ate­lier. Tussen 11u00 en 13u00 kan je aan­schui­ven voor een fees­te­lij­ke brunch en de inau­gu­ra­tie van onze nieuw­ste loca­tie: Studio Minckelers. Om 15u00 in de namid­dag is er een talk en boek­pre­sen­ta­tie door Maxime Moinet (Art au Centre).


ENG


On May 5 bet­ween 11:00 AM and 6:00 PM, many resi­dents will open the doors of their stu­dio fol­lo­wing Atelier in Beeld (an ini­ti­a­ti­ve by Kunstwerkt). Moreover, you can join us bet­ween 11:00 AM and 1:00 PM for a pot­luck brunch and fes­ti­ve inau­gu­ra­ti­on of Studio Minckelers, our newest loca­ti­on. At 3:00 PM you can join the talk and book pre­sen­ta­ti­on of the latest Art Au Center Catalog by Maxime Moinet.


PARTICIPANTS/DEELNEMERS


📍 Stapelhuisstraat 13/15 (Studio maak­leer­plek ): AgNo3000 & Lieselotte Vloeberghs
📍📍 Vaartstraat 94 (Studio Vaartstraat, Off the Grid, M‑residentie & 30CC-Residentie): Lucy Andrews, Maria Klaassen Andrianova, Lore Stessel, Jonas Beerts, Joseph Palframan Thabang, stie­la­te­lier, Sarah Devos, Polien Boons, Oya (pre­sen­ta­tie To Borrow’), Bebe Books (par­ti­ci­pa­tie­ve instal­la­tie Press Play’) & Angyvir Padilla (M‑Resident)
📍📍📍 J.P. Minckelersstraat 139 (Studio Minckelers): fijn ate­lier, Nathan Vrebos & Andrei Haesen


Meer info: www​.ate​lier​in​beeld​.be

0 cover vaartstraat
07 Joseph Thabang Palframan 02a
1 cover M
4 Angyvir Padilla 03
5 cover Ot G
8 Oya 01
4 Lieselotte Vloeberghs 03
1 Cover Makleerplek
5 Cover Minckelers
8 Overview Minckelers