Cas-co geeft invulling aan leegstand in de J.P. Minckelersstraat

Whats App Image 2023 06 14 at 16 59 42

NL

Cas-co geeft van­af deze zomer tij­de­lijk invul­ling aan een leeg­staand pand in de J.P. Minckelersstraat, op een steen­worp van de uit­vals­ba­sis aan de Vaartstraat én van maak­leer­plek. Het gaat om een sta­tig pand uit de jaren 30 dat bestaat uit een rui­me hal, een groot salon, drie slaap­ka­mers, een bad­ka­mer en een keu­ken. Cas-co plant de ruim­tes her in te rich­ten met een aan­tal indi­vi­du­e­le ate­liers en een aan­tal flexi­be­le werk­plek­ken. De komen­de maan­den bekijkt het team, samen met de toe­kom­sti­ge bewo­ners, hoe het oude gebouw nieuw leven inge­bla­zen kan wor­den en wie of wat daar juist voor nodig is. Ben je een star­ten­de kun­ste­naar of maak je deel uit van een col­lec­tief of artist-dri­ven orga­ni­sa­tie en zie je jezelf hier wel wer­ken? Kijk dan ook eens naar de open call (dead­line 16 juli 2023). Heb je zin om mee te den­ken over of te wer­ken aan de opwaar­ding van de ruim­te? Mail luka@​cas-​co.​be dan voor meer informatie.
ENG

From this sum­mer, Cas-co will tem­po­ra­ri­ly repur­po­se an emp­ty buil­ding in the J.P. Minckelersstraat, A few minu­tes wal­king to the main buil­ding in the Vaartstraat and to maak­leer­plek. It is a sta­te­ly buil­ding from the 1930s that con­sists of a spa­cious hall, a lar­ge loun­ge, three bedrooms, a bathroom and a kit­chen. Cas-co plans to fur­nish the spa­ces with a num­ber of indi­vi­du­al stu­dios and a num­ber of flexi­ble work­pla­ces. The months to come the team, together with the futu­re resi­dents, looks into how the old buil­ding can be given new life and who or what is nee­ded for this is. Are you a star­ting artist or are you part of a col­lec­ti­ve or artist-dri­ven orga­ni­za­ti­on and do you see yourself wor­king here? Then also take a look at the open call (dead­line 16 July 2023). Would you like to think about or work on the repur­po­sing of the spa­ce? Mail luka@​cas-​co.​be for more information.

IMG 6210
Whats App Image 2023 06 14 at 16 59 41
Whats App Image 2023 06 14 at 16 59 40
IMG 1471
IMG 1478
IMG 1469
Whats App Image 2023 06 14 at 16 59 44 1
IMG 1443
IMG 1436
IMG 1461