lancering maakleerplek – installatie Club Efemeer

Club5

Club Efemeer (Maarten Vanermen & Arnaud De Wolf) doet een mini­ma­lis­ti­sche inter­ven­tie die de opmer­ke­lij­ke dimen­sies van het pand onder­streept. Een licht­straal door­klieft de nega­tie­ve ruim­te gevormd door de silo’s en con­cre­ti­seert deze ongrijp­ba­re omgeving.

Maarten Vanermen geeft uit­leg bij deze instal­la­tie en de werk­wij­ze van Club Efemeer.

came­ra + edi­ting: Daniel Vanermen