Lancering: Studio Edities 2021

Studio Editie 2021 1

De resi­den­ten van Studio Vaartstraat ont­wik­kel­den de laat­ste maan­den een eigen edi­tie, die voor het eerst fysiek getoond wor­den aan het publiek. Het medi­um, de opla­ge en de prijs wer­den vast­ge­steld door de kun­ste­naars zelf.

Alle edi­ties zul­len van 7 tot 9 mei, in het kader van Halfopen, in Cas-co te koop zijn. Met een aan­koop steun je de kun­ste­naar en de wer­king van Cas-co. Betalingen via over­schrij­ving of pay­co­niq. Twijfel je nog? Na het week­end kan je de edi­ties recht­streeks bij de kun­ste­naar kopen. 

Bekijk hier alle edi­ties.