The Influence of an old painting on a fresh start

The influence of an old painting

solo­ten­toon­stel­ling The influ­en­ce of an old pain­ting on a fresh start pre­sen­teert Cas-co resi­dent Kaïn Walgrave in CC de Bogaard een greep uit het onder­zoek dat Walgrave de voor­bije jaren in zijn stu­dio uit­voer­de naar hoe in zijn beel­den mate­ri­a­len, omge­vings­fac­to­ren en che­mi­sche pro­ces­sen voort­du­rend dyna­misch op elkaar inwer­ken en dus hoe zijn beel­den’ nooit af of sta­tisch zijn.

Samen met deze expo pre­sen­teert Walgrave een nieu­we edi­tie in een opla­ge van 100 exem­pla­ren ver­ge­zeld van een tekst van Luc Coeckelberghs.

EXPO

07.0117.03.18

CC de Bogaard, Sint-Truiden

OPENING:

07.01, 15u

inlei­ding: Sammy Ben Yakoub

ope­ning: sche­pen Johan Mas

The influence of an old painting