Videotekstreportage Cas-co

WOUTER EN GERLINDE

Hij is er, de video­tekstre­por­ta­ge waar­in Wouter Elsen en Gerlinde Van Puymbrouck een nieu­we blik wer­pen op Cas-co.

Tijdens een kort lite­rair ver­blijf in Cas-co schreef Van Puymbroeck een tekst, die op zijn beurt weer dien­de als basis voor nieu­we video­beel­den van de hand van Wouter Elsen en beel­den van Sander De Baedts.