Boek / Book: Chantal van Rijt & Adriaan Van Leuven - Analemma

ENG


Wishing to cap­tu­re the sun whi­le facing the impos­si­bi­li­ty of doing so with a standard came­ra, Chantal van Rijt used the basics of pho­to­grap­hy and of the eye itself: light fal­ling through a lens, cau­sing a pro­jec­ti­on.

Van Rijt’s pho­to­graphs are arran­ged in the book accor­ding to the posi­ti­on of the sun in the pic­tu­re fra­me. The sun always remains in the midd­le of the page and so deter­mi­nes the pla­ce of each image.


NED


Chantal van Rijt wil­de de zon vast­leg­gen ter­wijl ze gecon­fron­teerd werd met de onmo­ge­lijk­heid om dat met een stan­daard­ca­me­ra te doen, en gebruik­te de basis­prin­ci­pes van foto­gra­fie en van het oog zelf: licht dat door een lens valt en een pro­jec­tie veroorzaakt.

De foto’s van Van Rijt zijn in het boek gerang­schikt vol­gens de stand van de zon in de foto­lijst. De zon staat altijd in het mid­den van de pagi­na en bepaalt zo de plaats van elke afbeelding.

Ana04 scaled 858x640
Ana05 scaled 862x640
Ana06 scaled 862x640
Ana13 scaled 876x640
Ana11 scaled 524x384
Ana08 scaled 867x640
Ana15 scaled 878x640
Ana14 scaled 877x640
Ana18 scaled 872x640
Analemma diagram gray c Adriaan Van Leuven