Boek / Book: Hilde Overbergh - SPILLED MILK

SPILLED MILK gaat over fan­tas­ti­sche fla­ters en het ver­bij­ten van tra­nen. Het lief­ko­zen van het cre­a­tie poten­ti­eel. Vallen en opstaan. Twee stap­pen voor­uit, één stap terug. Mors de melk en vier de puin­hoop. Bewonder de vonk, de brand­haard en de ket­ting­re­ac­tie. Het is een uit­no­di­ging om de toe­vals­tref­fer te verleiden. 

Hilde Overbergh Spilled Milk visual 1 hilde overbergh