27.06—05.07.2020
INTERVAL #3: EXPO LENTEWORST

STUDIO Expo Lenteworst

Voor Open Studio’s Leuven 2020 brach­ten Cas-co resi­den­ten Jan Duerinck, Siemen Van Gaubergen & Kaïn Walgrave een pre­sen­ta­tie van hun wer­ken in de expo­ruim­te Cas-co. Nu ope­nen ze deze graag voor het publiek.

Alle drie resi­de­ren ze één ver­die­ping hoger op een gang vol ate­liers. Een gevoe­lig­heid voor mate­ri­a­li­teit, in de bre­de zin van het woord, ver­bindt hun uit­een­lo­pen­de prak­tij­ken. Materialen wordt via diver­se kana­len gesprok­keld en zon­der hië­rar­chie samen­ge­bracht. In één volu­me, in één dra­ger of één object. De bron van dat mate­ri­aal kan over­al gevon­den wor­den en is soms dra­ger of dat wat gedra­gen wordt.

Opening

vrij­dag 26 juni, 19 – 23u

Open:

zater­dag 27.06 — zon­dag 28.06, 15 – 19u

zater­dag 04.07 — zon­dag 05.07, 15 – 19u